Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

 Апаратурa

pH - метри

pH - метри pH - метри - pdf format

Автоклави

Автоклави Автоклави - pdf format

Автоматични микропипети

Автоматични  микропипети Автоматични  микропипети - pdf format

Апарат за измерване точка на топене

Апарат за измерване точка на топене Апарат за измерване точка на топене - pdf format

Апарати Келдал

Апарати Келдал Апарати Келдал - pdf format

Ареометри

Ареометри Ареометри - pdf format

Бактерицидни лампи

Бактерицидни лампи Бактерицидни лампи - pdf format

Биологична потребност на кислород (b.o.d)

Биологична потребност на кислород (b.o.d) Биологична потребност на кислород (b.o.d) - pdf format

Брояч за колонии

Брояч за колонии Брояч за колонии - pdf format

Бъркалки и хомогенизатори

Бъркалки и хомогенизатори Бъркалки и хомогенизатори - pdf format

Везни

Везни Везни - pdf format

Виали

Виали Виали - pdf format

Вискозиметри

Вискозиметри Вискозиметри - pdf format

Водни бани

Водни бани Водни бани - pdf format

Водни термостати и чилъри

Водни термостати и чилъри Водни термостати и чилъри - pdf format

Вортекс

Вортекс Вортекс - pdf format

Газ детектори

Газ детектори Газ детектори - pdf format

Дата логери

Дата логери Дата логери - pdf format

Дебеломери

Дебеломери Дебеломери - pdf format

Дейонизатори

Дейонизатори Дейонизатори - pdf format

Дестилатори

Дестилатори Дестилатори - pdf format

Диспенсери, автоматични бюрети и помпи

Диспенсери, автоматични бюрети и помпи Диспенсери, автоматични бюрети и помпи - pdf format

Каскаден импактор

Каскаден импактор Каскаден импактор - pdf format

Клатачни машини и термошейкери

Клатачни машини и термошейкери Клатачни машини и термошейкери - pdf format

Колбогрeйки

Колбогрeйки Колбогрeйки - pdf format

Кондуктометри

Кондуктометри Кондуктометри - pdf format

Кювети

Кювети Кювети - pdf format

Лабораторни камини, боксове и лабораторна мебел

Лабораторни камини, боксове и лабораторна мебел Лабораторни камини, боксове и лабораторна мебел - pdf format

Мелници и таблетни преси

Мелници и таблетни преси Мелници и таблетни преси - pdf format

Микроскопи

Микроскопи Микроскопи - pdf format

Микроспринцовки за HPLC и GC

Микроспринцовки за HPLC и GC Микроспринцовки за HPLC и GC - pdf format

Нагревателни плочи и пясъчни бани

Нагревателни плочи и пясъчни бани Нагревателни плочи и пясъчни бани - pdf format

Оксиметри

Оксиметри Оксиметри - pdf format

Пещи

Пещи Пещи - pdf format

Поляриметри

Поляриметри Поляриметри - pdf format

Помпи

Помпи Помпи - pdf format

Пробовземачи

Пробовземачи Пробовземачи - pdf format

Рефрактометри

Рефрактометри Рефрактометри - pdf format

Ротационен вакуум изпарител

Ротационен вакуум изпарител Ротационен вакуум изпарител - pdf format

Сита и вибрационни машини

Сита и вибрационни машини Сита и вибрационни машини - pdf format

Спектрофотометри

Спектрофотометри Спектрофотометри - pdf format

Стерилизатори - сушилни и инкубатори

Стерилизатори - сушилни и инкубатори Стерилизатори - сушилни и инкубатори - pdf format

Твърдомери по Шор

Твърдомери по Шор Твърдомери по Шор - pdf format

Теглилки

Теглилки Теглилки - pdf format

Термоблокове и термошейкъри

Термоблокове и термошейкъри Термоблокове и термошейкъри - pdf format

Термометри и метеорологични станции

Термометри и метеорологични станции Термометри и метеорологични станции - pdf format

Турбидиметри

Турбидиметри Турбидиметри - pdf format

Ултразвукови вани

Ултразвукови вани Ултразвукови вани - pdf format

Филтрувални системи

Филтрувални системи Филтрувални системи - pdf format

Фотометри

Фотометри Фотометри - pdf format

Центрофуги

Центрофуги Центрофуги - pdf format

Шкафове за химикали

Шкафове за химикали Шкафове за химикали - pdf format