Лабораторни реактиви и химикали. Лабораторна стъклария, порцелан, пластмасови пособия и консумативи.

 Хроматография

  Хроматография Хроматографияpdf format

Микроспринцовки за HPLC и GC

Микроспринцовки за HPLC и GC Микроспринцовки за HPLC и GC - pdf format

Шишенца и епруветки тип VIALS

Шишенца и епруветки тип VIALS Шишенца и епруветки тип VIALS - pdf format