Продукти

Лабораторни реактиви и химикали

Буферни и калибрационни разтвори

Тест ленти

Лабораторна стъклария, пластмасови изделия и порцелан

Филтърна хартия и мембранни
филтри

РН-индикаторна
хартия

Оптически инструменти

Микроскопи

Рефрактометри

Поляриметри

ОБОРУДВАНЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТНА СРЕДА

Лабораторни камини и боксове. Лабораторна мебел

Ламинарни
боксове

Шкафове за съхранение на химикали и газове

ОБОРУДВАНЕ ЗА работа с течности

Автоматични микропипети

Дигитални бюрети и дозатори

Вакуум аспиратори

Диспенсери

Помпи

Филтрувални системи

Хроматография

Хроматография

Спринцовки за HPLC / GC

Шишенца тип Виал

Измервателна апаратура

Ареометри

Електронни везни

Теглилки

Вискозиметри

Дата логери

Дебеломери

Кондуктомери

Оксиметри

pH-метри

Спектрофотометри

Кювети

Твърдометри по Шор

Термометри

Точка на топене

Турбидиметри

Фотометри

Лабораторно оборудване

Автоклави

Апарати Келдал

Бактерицидни лампи

Биологична потребност от кислород

Брояч на колонии

Бъркалки

Водни бани

Водни термостати

Вортекси

Дейонизатори

Дестилатори

Качество на въздуха

Клатачни машини

Колбогрейки

Мелници и смесители

Нагревателни плочи и пясъчни бани

Пещи

Пробовземачи

Ротационни вакуум изпарители

Сита и вибрационни машини

Стерилизатори – сушилни и инкубатори

Таблетни
преси

Термоблокове и термошейкъри

Ултразвукови вани

Центрофуги

ХПК

ХИДРОТЕРМАЛНИ РЕАКТОРИ

Партньори

Фирма Валерус e партньор на водещи световни компании с дългогодишен опит и високо качество на предлаганите лабораторни реактиви, стъклария и апаратура.

Нашите партньори

НАПРАВИ СВОЕТО ЗАПИТВАНЕ ТУК

Ще имате възможност да избирате измежду голямо разнообразие от марки и модели лабораторна апаратура, реактиви и стъклария.