Политика за поверителност

  1. Общи положения

Лични данни са всички данни, които се отнасят лично за Вас. Примери за вашите лични данни са: Име и фамилия, адрес по местоживеене, номер на мобилен телефон, ЕГН, Номер и дата на издаване на лична карта, E-mail адрес, ІР-адрес, идентификационен номер на „бисквитка“ и др.

  1. Покупка на стоки от физически лица

Това може да стане по два начина:

  • Покупката се осъществява директно в магазина на фирма Валерус. Вие оставате напълно анонимни. Плащате в брой срещу касова бележка и получавате стоката;
  • Желаете да получите стоката с куриерска фирма. Поръчката може да направите чрез попълване на формата за запитване и поръчки в сайта или чрез използване на електронните адреси в раздел „Контакти“. Личните данни, които са необходими за извършване на доставката от наша страна са Вашето име, телефон и адрес за доставка. Адресът за доставка не е задължителен, ако искате да получите стоката от съответния офис на куриерската служба.
  1. Продължителност на съхранение

Вашата потребителска информация и Вашите данни за покупателното поведение се съхраняват 2 години. Ако покупката ви е еднократна, след получаване на стоката Вие имате право да поискате да изтрием Вашите данни в писмото с поръчката.

  1. Сигурност на данните

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност за възможно най-всеобхватна защита на Вашите данни от нежелан достъп.